ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ LINKS
ΧΡΗΣΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη
Login:
Password:
Register
Forgot your password?

Εγγραφή

5.6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ LINKS (εκπαιδευτικά sites, e-books κλπ)

Σύνδεσμοι (links) που δίνουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά sites, ηλεκτρονικά βιβλία, διαλέξεις ή μαθήματα, χρήσιμα για την εκπαίδευση και τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Εντατικολογίας.

Πατήστε το link που σας ενδιαφέρει.
Hits
1090178
1373

Hosts
237467
554

Visitors
631065
1322
8

Powered by Bitrix Site Manager - Content Management & Portal Solutions
Ανάπτυξη και Σχεδιασμός INTEROPTICS S.A. Copyright © 2017