ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΜΕΘ
ΜΑΦ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ και ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ και ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

Εγγραφή

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Πάντα με βάση τη διεθνή πρακτική, μια πολυδύναμη ΜΕΘ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί επί κλίνης μια σειρά από διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στους βαρέως πάσχοντες, χωρίς να χρειάζεται μεταφορά του ασθενούς σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός ΜΕΘ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο προφανής κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών κατά τη μετακίνηση του βαρέως πάσχοντα εκτός της ΜΕΘ, ενώ οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται άμεσα χωρίς καθυστερήσεις και υπό συνεχή παρακολούθηση για να επιλεγεί ο κατάλληλος χρόνος.

Επιπλέον η χρήση της νεότερης τεχνολογίας με συνεχή απεικόνιση σε οθόνη και καταγραφή σε Video των βρογχοσκοπικών εικόνων, δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης των νεοτέρων συναδέλφων σε ένα τομέα όπου η βαρύτητα των περιστατικών και ο κίνδυνος επιπλοκών επιβάλλει το χειρισμό του βρογχοσκοπίου από έμπειρους χειριστές.Hits
2093244
308

Hosts
500602
205

Visitors
1500695
234
0

Powered by Bitrix Site Manager - Content Management & Portal Solutions
Ανάπτυξη και Σχεδιασμός INTEROPTICS S.A. Copyright © 2017