ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ της ΜΕΘ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για τη ΜΕΘ

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

Εγγραφή

Η Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας έχει συνολικά τη δυνατότητα να λειτουργήσει 27 κλίνες πολυδύναμης ΜΕΘ ενηλίκων, εάν φυσικά στελεχωθεί με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Από το 2003 που ξεκίνησε η λειτουργία των 6 από τις 27 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή στελέχωση της ΜΕΘ και έγινε δυνατό να αυξηθούν προοδευτικά οι λειτουργούσες κλίνες ΜΕΘ από 6 το 2003 σε 25 κλίνες ΜΕΘ το 2010. Δυστυχώς από τα μέσα του 2012, λόγω μη ανανέωσης των συμβάσεων ενός μεγάλου αριθμού νοσηλευτών υπήρξε σημαντική μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού με αποτέλεσμα το κλείσιμο 8 κλινών ΜΕΘ μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2012. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση του αριθμού των νοσηλευομένων ασθενών από το 2004 μέχρι σήμερα (πρβλ εικόνες 1 και 2).Hits
2093288
352

Hosts
500624
227

Visitors
1500725
266
0

Powered by Bitrix Site Manager - Content Management & Portal Solutions
Ανάπτυξη και Σχεδιασμός INTEROPTICS S.A. Copyright © 2017