ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ της ΜΕΘ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για τη ΜΕΘ

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

Εγγραφή

Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας (Β’ ΚΕΘ)

 Ιστορικό της λειτουργίας της Β’ ΚΕΘ και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ.

Η Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Αρ. 69379ζ/Β1 – Φ.Ε.Κ. 899/Β/3-7-2003 και εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ (Υ4α/68458/03 απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας Πρόνοιας – Φ.Ε.Κ. 1079/Β/2-8-2003). Δεδομένου ότι επρόκειτο για νεοσύστατη κλινική που δεν μεταφέρθηκε από άλλο νοσοκομείο, η λειτουργία της Β' ΚΕΘ ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν και στελεχώθηκε αρχικά από 3 μέλη Δ.Ε.Π., που μετακινήθηκαν από την Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (Αναπληρωτής Καθηγητής Αρμαγανίδης Απόστολος ως Διευθυντής και Επίκουροι Καθηγητές Ορφανός Στυλιανός και Δημοπούλου Ιωάννα) και με προϊσταμένη την κ. Καραμπέκιου Ειρήνη (νοσηλεύτρια με πολυετή εμπειρία στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού). Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και με συνοπτικές διαδικασίες (αποσπάσεις έμπειρου προσωπικού, πρόσληψη και ταχύρρυθμη εκπαίδευση νέων στελεχών), από τις 4/11/2003 ετέθησαν σε λειτουργία στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 6 κλίνες ΜΕΘ. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε νεοσύστατη κλινική (χωρίς προϋπάρχουσα εμπειρία και παράδοση και ειδικότερα χωρίς ικανό αριθμό εκπαιδευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού), η λειτουργία της ΜΕΘ υπήρξε κατά γενική ομολογία ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποτελεσματική από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Η Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας έχει συνολικά τη δυνατότητα να λειτουργήσει συνολικά 27 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ ενηλίκων, εάν φυσικά στελεχωθεί με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Από το 2003 που ξεκίνησε η λειτουργία των 6 από τις 27 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή στελέχωση της ΜΕΘ και έγινε δυνατό να αυξηθούν προοδευτικά οι λειτουργούσες κλίνες από 6 το 2003 σε 25 κλίνες το 2010. Δυστυχώς από τα μέσα του 2012, λόγω μη ανανέωσης των συμβάσεων ενός μεγάλου αριθμού νοσηλευτών υπήρξαν σημαντικές αυξομειώσεις του νοσηλευτικού προσωπικού με αποτέλεσμα αντίστοιχες αυξομειώσεις των κλινών ΜΕΘ. Αντίστοιχη ήταν και η διακύμανση του αριθμού των νοσηλευομένων ασθενών ανά έτος από το 2004 μέχρι σήμερα (πρβλ εικόνες 1 και 2).

Σε ότι αφορά το ιατρικό δυναμικό της ΜΕΘ, οι προσπάθειες στελέχωσης ήταν ακόμη πιο επιτυχείς διότι έχει ήδη εξασφαλισθεί η δυνατότητα από ιατρικής πλευράς τουλάχιστον να λειτουργήσουν και οι 27 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας (εάν βέβαια διατεθεί και το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό). Πράγματι η ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου  ΑΤΤΙΚΟΝ  στελεχώνεται σήμερα από 6 Πανεπιστημιακούς γιατρούς και από 16 επιμελητές του ΕΣΥ διαφορετικών βασικών ειδικοτήτων και εξειδικευμένων στην Εντατικολογία.

Από το 2007 η ΜΕΘ έχει αναγνωρισθεί ως κατάλληλη για την εκπαίδευση νέων συναδέλφων στην Εντατικολογία και έχουν δημιουργηθεί 7 θέσεις εξειδικευομένων. Οι εξειδικευόμενοι είναι γιατροί που έχουν ήδη μια βασική ειδικότητα και εκπαιδεύονται 2 χρόνια σε ΜΕΘ για να γίνουν εντατικολόγοι. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι για να γίνει κάποιος γιατρός εντατικολόγος, χρειάζονται 13 χρόνια σπουδών (!): 6 στην Ιατρική Σχολή, 5 για τη λήψη της βασικής ειδικότητας και 2 για εξειδίκευση στην Εντατικολογία.

Η ΜΕΘ στο ΑΤΤΙΚΟΝ λειτουργεί στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πολυδύναμων ΜΕΘ (Εικόνα 3) και νοσηλεύει παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά όλων των άλλων κλινικών και ειδικοτήτων με κύριο γνώμονα τη βαρύτητα των περιστατικών και κατά δεύτερο λόγο την αναστρεψιμότητα ή μη των νοσηρών διαταραχών και την πρόγνωση τους. Είναι αναγκαίο να γίνεται μια διαβάθμιση της προτεραιότητας εισαγωγής στη ΜΕΘ, δεδομένου ότι, για λόγους που εξηγούνται παρακάτω, δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν τα αιτήματα εισαγωγής στη ΜΕΘ όλων των κλινικών (παρά τη θέληση και τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της ΜΕΘ).

Πράγματι, παρά το μεγάλο σχετικά αριθμό κλινών στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ (η δεύτερη μεγαλύτερη ΜΕΘ στη χώρα) η πληρότητα των κλινών της είναι κάθε χρόνο > 100%, επειδή ο συνολικός αριθμός κλινών ΜΕΘ είναι ανεπαρκής τόσο για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, όσο και της χώρας γενικότερα. Η Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας εφημερεύει καθημερινά και δέχεται ένα 20-30% περίπου των εισαγωγών της από όλη την Ελλάδα μέσω του ΕΚΑΒ. Το αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης κλινών ΜΕΘ πανελλαδικά είναι να υπάρχουν συχνά αρκετοί ασθενείς που διασωληνώνονται σε κοινούς θαλάμους του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», και παραμένουν εκεί  ενίοτε για αρκετά 24ωρα, μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη κλίνη στη ΜΕΘ του δικού μας ή άλλου νοσοκομείου. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι προφανές πόσο σημαντική είναι η άμεση λειτουργία και των κλειστών κλινών ΜΕΘ, οι οποίες είναι έτοιμες και εξοπλισμένες (πρβλ Εικόνα 4) και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αμέσως μόλις διατεθεί το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό.

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία από τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας και παρά τη μεγάλη βαρύτητα των περιστατικών αυτών, επιβιώνει και εξέρχεται από τη ΜΕΘ περίπου το 70% των ασθενών (ποσοστό αντίστοιχο με το προβλεπόμενο με βάση τα διεθνή standards). Είναι προφανές ότι χωρίς τη δυνατότητα νοσηλείας στη ΜΕΘ ελάχιστοι από τους ασθενείς αυτούς θα μπορούσαν να επιβιώσουν (λιγότερο από το 10% πιθανότατα αντί για το 70% !!!).
Hits
2093272
336

Hosts
500617
220

Visitors
1500713
254
0

Powered by Bitrix Site Manager - Content Management & Portal Solutions
Ανάπτυξη και Σχεδιασμός INTEROPTICS S.A. Copyright © 2017